Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2022-12-07

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2022-12-07 kl 13.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13:00-13:30 Helena Lilliebjelke

13:30-14:30 Roland Kindslätt, Carsten Sörlie, Maria Kvarnbäck, Karolina
Berggren, Karin Mellberg Jansson, Charlotta Björkman

14:30-14:45 FIKA

14:45-15.00 Natalia Larsson, William Lindahl

15:00-15:30 Carsten Sörlie

15:30- Maria Kvarnbäck


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Svar på - Motion om eget team till varje hemtjänsttagare samt anställningsvillkor från Liberalerna

2

Svar på - Motion om kontaktpersoner för ensamma och äldre i Strömstads kommun från Rose-Marie Fagerberg, Kristdemokraterna

3

Svar på - Motion om att återinföra serviceteamet från Feministiskt Initiativ

4

Koncernövergripande verksamhetsövergång - AB Strömstad Badanstalt

5

Av- och nedskrivningar av kundfordringar 2022

6

Etablering av resultatutjämningsreserv (RUR) för Strömstads Kommun

7

Begäran från Barn- och utbildningsnämnden om medel för ökade fasta kostnader

8

Granskning av upphandling av tjänst som lokalstrateg

9

Granskning av avslutande av tjänst som räddningschef

10

Redovisning av motioner 2022

11

Redovisning av medborgarförslagen 2022

12

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2022

13

Anmälningsärenden

Strömstad 2022-11-30

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Patric Larsson (M)

Åsa Torstensson (C)

 

Andreas Hansson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland