Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2023-05-10

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2023-05-10 kl 13.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00 Tove Meyer och Marcus Palm

13.30 Michael Olsson

14.00 Elin Solvang

14.15 Malin Fransson

14.25 Carsten Sörlie

14.45 Karolina Berggren och Per-Olof Hermansson

15.15 Karin Mellberg Jansson

16.00 Leon Eriksson


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 19.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Ärenden


Nr

Ärenderubrik

1

Studieförbunden 2023

2

Utdelning av Årets fana 2023

*** SEKRETESS ***

3

Kulturpris 2023

*** SEKRETESS ***

4

Driftstöd Strömstad museum

5

Förslag till lokalförsörjningsprocess för Strömstads kommun

6

Lastplats Skee järnvägsstation

7

Ansökan om planbesked Skogar 1:52 Gamla tullstationsområdet

8

Svar på remiss - tre områden i kommunplanens områdesdel (Åsekjær, Rokke avfallsanlegg och Lundestadveien)

9

Årsredovisning 2022 - Tolkförmedling Väst

10

Avgifter för Badanstalten och Kallbadhuset

11

Begäran om omfördelning av investeringsmedel - ombyggnation av brand/räddningsenhet, från Miljö- och byggnämnden

12

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

13

Aktualitetsförklaring av det gemensamma reglementet

14

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

15

Svar på - Motion om att undanröja planhinder för solceller från Miljöpartiet

16

Information om näringslivsarbetet

17

Samverkansavtal för platsutveckling

18

Anmälningsärenden


Strömstad 2023-05-03

 

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Helene Andersson Novela (S)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Carl Johan Evers (M)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Åke Karlgren (V)

Ola Persson (M)

Kerstin Eriksson (V)

Lena Martinsson (S)

Besnik Obërtinca (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Anders Ekström (KD)

Karin Lindeqvist (SD)

Mattias Gustafsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Andreas Hansson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Sandra Andersson (L)

 

Kerstin Karlsson (L)

Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP)

Linda Nordin (FI)


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland