Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2023-09-27

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2023-09-27 kl 10.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

 

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

10.00-11.30 Caroline Bergman, Västra Götalandsregionen/ Tove Meyer

11.30-11.35 Michael Olsson

11:35-11.40 Maria Kvarnbäck

11.40-11.50 Karin Mellberg Jansson

12.00-13.00 LUNCH

13.00-13.30 Tobias Kristiansen

13.30-13.35 Carina Dalenius

13.35-14.00 Catrin Birath

14.00-14.45 Per-Olof Hermansson och Catrin Birath

14.45-15.15 Carsten Sörlie

15.15-15.45 Elin Solvang, Roland Kindslätt och Mattias Sahlberg

15.45-16.15 Jimmy Magnusson, Roland Kindslätt och Linus Johnson

16.15-16.25 Marcus Palm

16.25-16.35 Tove Meyer

16.45-17.45 Svinesundskommittén


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 91.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Ärenden


Nr

Ärenderubrik

1

Allt du behöver veta om kulturpolitik” med Caroline Bergmann, Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för Kulturutveckling

2

Svar på - Motion om återbruka mera från Elisabeth Johansson och Åsa Torstensson, Centerpartiet

3

Upphandling av e-arkiv

4

Förslag till rutin för anmälan av delegationsbeslut anställningar

5

Val av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott

6

Delägare i nytt bolag - Streemi AB

7

Reviderade riktlinjer för inköpskort

8

Kommunstyrelsens delårsrapport - Bokslut 2023

9

Kommunstyrelsens Mål Budget 2024

10

Revidering av ägardirektiv för Strömstad kommuns aktiebolag 2023

11

Redovisning av uppdrag - Omfördelning av hyror

12

Skrivelse från Strömstadslokaler angående internränta vid uppdrag till Strömstadslokaler att köpa in modul vid Lokstallet

13

Detaljplan - Del av Källvik 1:73

14

Exploateringsavtal - Del av Källvik 1:73

15

Antagande av detaljplan för del av Strömstad 3:16 m.fl (nytt polishus)

16

Exploateringsavtal för detaljplan STRÖMSTAD 3:16 m.fl (nytt polishus)

17

Ansökan om anläggningsbidrag - Strömstads Bangolfklubb

18

Förslag till revidering av regler för alkoholservering på kulturhuset Skagerack

19

Förslag till avtal - Ekomuseum Gränsland 2023

20

Ansökan från Svinesundskommittén - Medfinansiering Platsutveckling Gamla Svinesundsbron

21

Information från Svinesundskommitten

22

Initiativärende avseende lagförslaget om anmälningsplikt

23

Anmälningsärenden


Strömstad 2023-09-21

 

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Helene Andersson Novela (S)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Carl Johan Evers (M)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Åke Karlgren (V)

Ola Persson (M)

Kerstin Eriksson (V)

Lena Martinsson (S)

Besnik Obërtinca (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Anders Ekström (KD)

Karin Lindeqvist (SD)

Mattias Gustafsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Andreas Hansson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Kerstin Karlsson (L)

 

Mette H Johansson (L)

Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP)

Linda Nordin (FI)


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland