Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2024-02-28

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2024-02-28 kl 13.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

 

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00-13.10 Elin Solvang

13.10-13.20 Malin Fransson

13.20-13.50 Magnus Widen (Michael Olssons ärenden)

13.50-14.40 Lars Hustoft

14.50-15.30 Cathrin Birath, Magnus Widén och samtliga avdelningschefer

15.30 Tove Meyer och Marcus Palm


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 30 MB, öppnas i nytt fönster.


Ärenden


Nr

Ärenderubrik

1

KORSNÄS 2:6 - ansökan om planbesked

2

Samråd - Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Fjällbacka och Grebbestad

3

Svar på initiativärende - Omställningskontorets/Utvecklingsarena Strömstads totala kostnader/bidrag för verksamheten sedan starten och redovisning av uppnådda resultat

4

Svar på - Motion om inventering av energibesparande åtgärder, från Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt, Miljöpartiet de gröna

5

Remiss ÅVS Norra Bohusbanan, Uddevalla – Strömstad

6

Remiss gällande rapporten Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys

7

Remiss om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18

8

Byte av revisionsbolag för Strömstads kommuns stiftelser

9

Överföring av investeringsmedel nämnderna från 2023 till 2024

10

Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning

11

Budgetprocess 2024 samt reviderad årsplan för 2024

12

Svar på - Medborgarförslag om reducerad taxa gällande sondmat på särskilt boende

13

Verksamhetsberättelse 2023 KLF

14

Ansökan om anläggningsbidrag - Krokstrands Folkets Hus

15

Svar på Medborgarförslag om att lokalisera biblioteket till Canningområdet

16

Svar på motion om att öppna bassängen på Pilen 5 under renoveringen av badhuset från Centerpartiet

17

Svar på motion om bättre förutsättningar för elbilsladdning från Centerpartiet

18

Val av ersättare i Folkhälsorådet för Socialnämnden

19

Anmälningsärenden


Extra: Utbetalning partistöd 2024


Strömstad 2024-02-22

 

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Helene Andersson Novela (S)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Carl Johan Evers (M)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Åke Karlgren (V)

Ola Persson (M)

Kerstin Eriksson (V)

Lena Martinsson (S)

Besnik Obërtinca (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Anders Ekström (KD)

Karin Lindeqvist (SD)

Mattias Gustafsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Andreas Hansson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Kerstin Karlsson (L)

 

Mette H Johansson (L)

Daniel Ödlund (MP)

Linda Nordin (FI)


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland