Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2020-01-23

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2020-01-23 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Cathrin Birath

3. Internbudget 2020

Michael Olsson

4. Kompetensförsörjningsplan 2020-2022

5. Miljö- och byggförvaltningens verksamhetsplan 2020

Marita Lindhav

6. Dataskyddsombudets tillsynsrapport 2019 (Dataskyddsförordningen - GDPR)

7. Revidering av personuppgiftsbehandlingar för miljö- och byggnämnden (Dataskyddsförordningen - GDPR)

Fredrik Werling

8. Gullnäs 1:18 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

9. Källvik 1:48 - ansökan om strandskyddsdispens ersättningsbyggnad

10. Lommelands-Mörk 2:23 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

11. Rossö 3:15 - ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

Karin Alexandersson

12. Långö 1:50 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

13. Nordby 2:61 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

14. Nordby 2:73 - ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus

15. Rossö 1:132 - ansökan om strandskydds-dispens för anordning eller annan åtgärd

Ellen Andersson

16. Myrliljan 8 - ansökan om förhandsbesked för ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus

17. Rossö 1:43 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

18. Strand 1:45 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

Peter Buse

19. Berget 3 - ansökan om bygglov för uppförande/nybyggnad av murar, tillbyggnad med förråd under mark samt markuppfyllnad

20. Kyrkosund 1:70 - ansökan om bygglov för nybyggnad av omklädningsrum/bastu

21. Norra Hålt 3:9 - ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall

22. Säven 1 - ansökan om bygglov för inglasat uterum

Ulf Hällstrand

23. Skee-Vässby 8:4 - tillsynsärende

24. Delegations- och anmälningsärenden

25. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell