Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2020-03-19

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2020-03-19 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Michael Olsson

3. Ekonomiskt utfall – information

Christer Nilsson

4. Systemledning för räddningstjänsten – information

Malin Fransson, Anna Wallblom och Ellen Andersson

5. Artskydd - information

Björn Richardsson och Anna Wallblom

6. Fördjupad översiktsplan för Strömstad – Skee – utställning – information

Fredrik Werling

7. Källvik 1:48 - ansökan om strandskyddsdispens för förrådsbyggnad

8. Ringdalen 1:4 - ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

Karin Alexandersson

9. Nordby 2:61 - Ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

Ellen Andersson

10. Erlandseröd 1:8 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

11. Nyckleby 1:7 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Peter Buse

12. Långegärde 1:56 - ansökan om rivningslov/bygglov för nybyggnad av fritidshus

13. Långegärde 1:56 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad

Ulf Hällstrand

14. Kyrkosund 1:147 - anmälan om tillbyggnad (attefall)

15. Nord-Koster 1:270 – tillsyn

Peter Andersen

16. Älgen 7 - tillsynsärende för eldstad/rökkanal

17. Delegations- och anmälningsärenden

18. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Malin Fransson, planeringsarkitekt

194 56

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Björn Richardsson, översiktsplanerare

196 80

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Peter Andersen, byggnadsinspektör

194 23


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell