Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2020-04-23

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2020-04-23 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Cathrin Birath

3. Delårsbokslut mars med prognos

Michael Olsson

4. Covid-19 – information

5. Kebal 2:168 – tillsyn

Fredrik Werling

6. Kebal 2:8 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

7. Ringdalen 1:4 - ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

Karin Alexandersson

8. Kile 1:58 – ansökan om tillstånd att anlägga ny vattentäkt inom Kosteröarnas vattenskyddsområde

9. Kile 2:8 - ansökan om strandskyddsdispens för nätstaket

10. Källvik 1:22 - ansökan om strandskyddsdispens för övernattningsstuga

11. Långö 1:2, Långö 1:25 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

12. Nord-Koster 1:59 - ansökan om tillstånd att borra efter vatten

13. Tjärnöbo 1:81 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

Malin Fransson, Anna Wallblom och Ellen Andersson

14. Artskydd - information

Björn Richardsson och Anna Wallblom

15. Fördjupad översiktsplan för Strömstad – Skee – utställning – information

Elin Solvang

16. Mekanikern 1 - ändring av befintlig detaljplan – information

Ellen Andersson

17. Kosters-Röd 1:19 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Henrik Lindahl och Ronny Andersson

18. Korsnäs 1:78 – tillsyn

Shahad Hasnein

19. Vingsnäckan 7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av en balkong

Peter Buse

20. Långegärde 1:56 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus (rivning bef byggnad)

21. Nord-Koster 1:201 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivning (bef fritidshus)

Ulf Hällstrand

22. Kungbäck 1:247 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidsstugor och servicebyggnad samt stödmurar

23. Linden 14 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från handel till paddeltennis

24. Nord-Koster 1:105 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

25. Odlaren 1 - anmälan om uppförande av entresolplan

26. Ramsö 1:11 - ansökan om bygglov för ostagat torn och teknikbod för elektronisk kommunikation

27. Strömstad 4:16 - (Torskholmen) ansökan om tidsbegränsat bygglov för servicebod till uteservering

28. Delegations- och anmälningsärenden

29. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Malin Fransson, planeringsarkitekt

194 56

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Björn Richardsson, översiktsplanerare

196 80

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Shahad Hasnein, bygglovshandläggare

195 87

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Henrik Lindahl, byggnadsinspektör

192 64


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell