Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2020-05-28

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2020-05-28 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Cathrin Birath

3. Ekonomiskt utfall – information

Karolina Berggren

4. Revidering av delegationsordning för miljö- och byggnämndens arbetsutskott

5. Revidering av delegationsordning för miljö- och byggförvaltningen

Karin Alexandersson

6. Blomsholm 1:14 - ansökan om strandskyddsdispens

7. Lindholmen 1:34, Lindholmen 1:15 - ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga och trädäck

8. Långegärde 1:46 - Kosters Trädgårdar AB, ansökan om tillstånd för anläggning av ny vattentäkt

9. Ramsö 1:11 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad, ostagat fackverkstorn

Elin Solvang

10. Taxa för framtagande av karta för Kostergården

Anna Wallblom

11. Rossö 1:176 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Ellen Andersson

12. Rävö 1:7 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Peter Buse

13. Långegärde 1:56 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus (rivning bef byggnad)

14. Nord- Koster 1:100 - ansökan om bygglov för ny/tillbyggnad av pensionat/ hotellägenhet samt rivning av befintlig byggnad

15. Ånneröd 1:54 - ansökan om bygglov för rad, par eller kedjehus

Shahad Hasnein

16. Stenbiten 3 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus (nybyggnad av 1 styck balkong)

Ulf Hällstrand

17. Nord-Koster 1:270 - anmälan om komplementbostadshus (attefall)

18. Nyckleby S:5 - tillsyn

19. Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för skyltar

20. Tärnan 1, Tärnan 2 och Tärnan 4 - tillsyn

21. Tärnan 1, Tärnan 2 och Tärnan 4 - åtgärdsföreläggande OVK

Mats Brocker och Carina Dalenius

22. Förenklad och utvecklad målstyrning - information

23. Delegations- och anmälningsärenden

24. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Shahad Hasnein, bygglovshandläggare

195 87

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell