Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2020-06-25

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2020-06-25 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:


1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Christer Nilsson

3. Föreskrift eldningsförbud

Cathrin Birath

4. Ekonomiskt utfall – information

Michael Olsson

5. Delegationsordning

Mona Wrethman

6. Dagvattenpolicy

7. Yttrande gällande utredning om ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet ingen övergödning”, SOU 2020:10

Fredrik Werling

8. Strömstad 3:13 - klagomål om buller från kommunal brygga

Karin Alexandersson

9. Remiss - Förslag gällande förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden

10. Nordby 2:61 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

Elin Solvang och Ronny Andersson

11. Förändringar i taxan

Jimmy Magnusson

12. Strömstads stadskärna - detaljplan, del av Strömstad 4:16 m fl (Strömstads centrum - utveckling och bevarande) - information

Anna Wallblom

13. Kile 1:80 - ansökan om förhandsbesked för hotell och restaurang

Pär Höjman

14. Engalseröd 1:3 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Magnus Hagelberg

15. Gåshult 1:14 - Rock River - tillsyn - information

16. Strömstad 4:16 – tillsyn

Peter Buse

17. Öddö 2:156 - ansökan om bygglov och rivningslov för nybyggnad av enbostadshus - information

18. Delegations- och anmälningsärenden

19. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt

194 69

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Pär Höjman, planeringsarkitekt

191 80

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Magnus Hagelberg, bygglovshandläggare

193 65

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell