Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2020-08-27

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2020-08-27 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:

 1. Val av justerande

 2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

  Cathrin Birath

 3. Ekonomiskt utfall – information

  Fredrik Werling

 4. Holmen Grå 1:1, Syd-Långö 2:1 - Kungörelse, Sjöfartsverket ansökt om tillstånd till säkerhetshöjande åtgärder, sprängning, muddring av grundområde, i allmän farled, dumpning av muddermassor, m.m. samt uppförande av två fyra

 5. Kebal 2:96 - ansökan om strandskyddsdispens för renovering av brygga

 6. Strand 1:179 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

 7. Äng 1:10 - ansökan om förlängd igångsättningstid för vindkraftprojekt Tormoseröd

  Ulf Hällstrand

 8. Rossö 2:216 - anmälan om komplementbostadshus (attefall 30)

  Peter Buse

 9. Skee 1:11 - ansökan om bygglov för ändrad användning från magasin till fritidshus

  Elin Solvang

 10. Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av affärs- eller kontorshus (pantrum)

  Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts ledamöter

 11. Del av Strömstad 3:13 m fl, Canningområdet - detaljplan

 12. Delegations- och anmälningsärenden

 13. Övriga ärenden

  Carina Dalenius och Fredrik Mannheimer

 14. Nämndsmål - workshop

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Kristian Seth, tf miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, kommunjurist

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell