Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2020-09-24

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2020-09-24 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:

 1. Val av justerande

 2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

  Cathrin Birath

 3. Delårsrapport augusti 2020

  Michael Olsson

 4. Mål och budget 2021

 5. Anstånd av tillsynsavgifter

  Fredrik Werling

 6. Daftön 1:37 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

 7. Kebal 2:96 - ansökan om strandskyddsdispens för renovering av brygga

 8. Nord-Koster 1:120 - Kosterhavets Ekobod, klagomål om musikbuller

 9. Strömstad 4:16 - ansökan om strandskyddsdispens för stenpir

  Ellen Andersson

 10. Rossö 1:176 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

  Ulf Hällstrand

 11. Nord-Koster 1:109 – tillsyn

 12. Strand 1:187 – tillsyn

 13. Strand 1:187 – tillsyn

 14. Strömstad 4:16 – tillsyn

 15. Delegations- och anmälningsärenden

 16. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Kristian Seth, tf miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, kommunjurist

190 74

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell