Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2020-11-12

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2020-11-12 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:

Miljö- och byggnämndens ordförande vädjar till att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig till sammanträdet för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Föredragande tjänstemän presenterar om möjligt via skype.

1. Val av justerande
2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet
3. Fastställande av sammanträdestider för 2021
Cathrin Birath
4. Delårsbokslut oktober
Fredrik Werling
5. Nord-Koster 1:102 - ansökan om tillstånd att anlägga ny vattenbrunn
6. Skogar 1:6 - ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus
7. Skogar 1:39 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad
Elin Solvang
8. Korsnäs 2:33 och Korsnäs 2:34 - beslut om lantmäteriförrättning - information
Malin Fransson
9. Del av Rossö 2:16 m fl – detaljplan – information
Anna Wallblom
10. Öddö 2:10 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Peter Buse
11. Nord-Koster 1:100 - ansökan om bygglov för nybyggnad/tillbyggnad av pensionat/hotellägenhet samt rivning av befintlig byggnad
12. Nord-Koster 1:201 - ansökan om rivningslov samt bygglov för nybyggnad av fritidshus
13. Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för ändring av marknivån (skatepark)
14. Uppegärde 1:11 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad
Ulf Hällstrand
15. Hjältsgård 2:25 - tillsyn
16. Långegärde 1:11 - tillsynsärende (sjöbod)
17. Nord-Koster 1:100 – tillsyn
18. Strandsnäckan 12 – tillsynsärende
Christoffer Grimwade
19. Strand 1:189 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus
20. Delegations- och anmälningsärenden
21. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Kristian Seth, tf miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Malin Fransson, planeringsarkitekt

194 56

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Christoffer Grimwade, bygglovshandläggare

195 87


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell