Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2020-12-10

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2020-12-10 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:

Miljö- och byggnämndens ordförande vädjar till att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig till sammanträdet för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Föredragande tjänstemän presenterar om möjligt via skype.

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Christer Nilsson

3. Räddningstjänsten - information

Cathrin Birath

4. Ekonomiskt utfall – information

5. Internkontroll 2020

6. Internkontroll 2021

Michael Olsson

7. Strömstads kommuns Miljöpris år 2020

8. Stadsmiljödiplom år 2020

Daniel Lomgård Lans

9. Återbetalning av kontrollavgift livsmedel 2020

Elin Solvang

10. Nord-Koster 1:77 – samråd

Ellen Andersson

11. Myrliljan 8 - ansökan om förhandsbesked för ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus

Björn Richardsson

12. Del av Källvik 1:73 m fl (Källvikens kursgård) – detaljplan - information

Ulf Hällstrand

13. Hjältsgård 6:33 - tillsyn

14. Kebal 2:96 - ansökan om bygglov för upplag till båtlift

15. Kebal 2:96 - tillsyn

16. Stensoppen 8 – tillsyn

17. Strömstad 3:16 (Bojarskolan) - ansökan om bygglov för nybyggnad av skolkök, matsal, idrottshall samt parkeringsplatser

Magnus Hagelberg

18. Kile 1:96 – tillsyn

19. Kile 1:96 - ansökan om marklov och fasadändring

20. Delegations- och anmälningsärenden

21. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Kristian Seth, tf miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Björn Richardsson, översiktsplanerare

196 80

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, kommunjurist

190 74

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Magnus Hagelberg, bygglovshandläggare

193 65


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell