Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2021-01-28

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2021-01-28 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:

Miljö- och byggnämndens ordförande vädjar till att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig till sammanträdet för att minska risken för smittspridning av covid-19.

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

3. Val av ledamot i Kommunala pensionärsrådet och kommunala funkisrådet efter Ulf Johansson (SD)

4. Val av ersättare i Folkhälsorådet efter Muhyettin Aslan (KD)

Christer Nilsson

5. Sotningstaxa

Cathrin Birath

6. Internbudget 2021

7. Överföring av investeringsmedel från 2020

Fredrik Werling

8. Daftön 1:37 - ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad

9. Lindholmen 1:6 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

10. Lommelands-Mörk 2:26 - ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för komplementbyggnader

11. Rossö 1:43 - klagomål om upplag av massor

Madeleine Skoglund

12. Brehult 2:20 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad och brygga

13. Källvik 1:25 - ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga

Elin Solvang och Gun Person Klink

14. Planområde Hålkedalen 1:7 m.fl. – vägnamn

15. Stensoppen 8 ‐ tillsyn

Ellen Andersson

16. Grålös 4:57 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

17. Kile 1:5 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av komplementbyggnad, gästhus

Peter Buse

18. Kosters-Röd 1:35 - anmälan om komplementbyggnad (attefall)

Ulf Hällstrand

19. Kile 1:19 - tillsyn

20. Linden 11 - ansökan om bygglov för ändrad användning från handel till padeltennis

21. Ånneröd 1:30 - tillsyn

22. Delegations- och anmälningsärenden

23. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Carina Bohm, tf förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Kristian Seth, tf miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 59

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell