Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2021-02-25

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2021-02-25 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, för behandling av följande ärenden:

Miljö- och byggnämndens ordförande vädjar till att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig till sammanträdet för att minska risken för smittspridning av covid-19.

 1. Val av justerande

 2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

  Christer Nilsson

 3. Aktivitets- och Tillsynsplan Räddningstjänsten 2021

  Cathrin Birath

 4. Ekonomiskt utfall – information

  Carina Bohm

 5. Verksamhetsberättelse 2020

 6. Miljö- och byggförvaltningens verksamhetsplan 2021

  Marita Lindhav

 7. Aktivitetsplan för Administrativa avdelningen 2021

  Elin Solvang

 8. Aktivitetsplan för plan‐ och byggavdelningen 2021

 9. Tillsynsplan för plan- och byggavdelningen 2021

  Malin Fransson

 10. Del av Rossö 2:16 m fl - detaljplan

  Anna Wallblom

 11. Folkestad 1:2 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

  Peter Buse

 12. Linden 12, Linden 13 och Rönnen 8- ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 stycken flerbostadshus och 1 miljöhus samt rivning av befintliga byggnader

 13. Öddö 2:156 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus (rivning av befintlig komplementbyggnad)

  Ulf Hällstrand

 14. Kile 1:87 - anmälan om komplementbyggnad (attefall)

 15. Stare 1:22 - ansökan om bygglov för nybyggnad av murar

 16. Strandsnäckan 15 – tillsyn

 17. Strandsnäckan 16 – tillsyn

 18. Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för servicebod till uteservering

  Magnus Hagelberg

 19. Rossö 2:216 - anmälan om komplementbostadshus (attefall 30)

  Christoffer Grimwade

 20. Bränneriängen 7 - ansökan om bygglov för fasadändring och nybyggnad av komprimator (container)

 21. Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för uppställning av matvagn

 22. Stensoppen 8 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum och bostadslägenhet samt rivning av befintligt garage

  Peter Andersen

 23. Vipan 14 – tillsyn

  Hans Bernholdsson

 24. Flåghult 1:14 – tillsyn

 25. Strand 1:80 - tillsyn

  Kristian Seth

 26. Kontrollplan för livsmedel 2020-2022

 27. Tillsynsplan för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2021-2023

 28. Tillsynsplan för miljöskydd, hälsoskydd och naturvård 2021

  Fredrik Werling

 29. Bodal 1:104 - ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

 30. Korsnäs 1:78 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

 31. Rossö 1:59 - ansökan om strandskyddsdispens för växthus samt rivning och nybyggnad av befintligt bostadshus

  Karin Alexandersson

 32. Nord-Koster 1:59 - ansökan om tillstånd att borra efter vatten

  Madeleine Skoglund

 33. Hällesmörk 1:34 - ansökan om strandskyddsdispens för Attefallshus

 34. Delegations- och anmälningsärenden

 35. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Carina Bohm, tf förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Kristian Seth, tf miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 59

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Malin Fransson, planeringsarkitekt

194 56

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Magnus Hagelberg, bygglovshandläggare

193 65

Christoffer Grimwade, bygglovshandläggare

195 87

Peter Andersen, byggnadsinspektör

194 23

Hans Bernholdsson, byggnadsinspektör

190 68


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell