Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2021-03-25

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2021-03-25 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, för behandling av följande ärenden:

Miljö- och byggnämndens ordförande vädjar till att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig till sammanträdet för att minska risken för smittspridning av covid-19.

1. Val av justerande

2. Val av ledamot i Kommunala pensionärsrådet och kommunala funkisrådet efter Ulf Johansson (SD)

3. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Cathrin Birath

4. Ekonomiskt utfall – information

Carina Bohm

5. Grundläggande granskning 2020

Karin Mellberg Jansson

6. Heltid som norm – information

Peter Buse

7. Kyrkosund 1:46 - anmälan om komplementbyggnad (attefall)

Ulf Hällstrand

8. Strand 1:187 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

9. Ånneröd 1:54 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 kedjehus á 3 lägenheter och 8 parhus

Magnus Hagelberg

10. Kebal 1:29 – tillsyn

11. Ramsö 1:11 - ansökan om bygglov för ostagat torn och teknikbod för elektronisk kommunikation

Lene Lima

12. Rossö 2:246 – tillsyn

Sofia Peräläinen och Malin Fransson

13. Naturvårdsplan

Karin Alexandersson

14. Brevik 1:38 - ansökan om tillstånd att borra eller gräva brunn

15. Nord-Koster 1:214 - ansökan om tillstånd att borra efter vatten

Fredrik Werling

16. Lindholmen 1:10 - strandskyddstillsyn

17. Långegärde 1:81 - ansökan om strandskyddsdispens för hotell- och restaurangbyggnad

18. Nordby 2:61 - ansökan om strandskyddsdispens för bostad och garage

19. Rossö 3:15 - ansökan om strandskyddsdispens för servicebyggnad och bastu

20. Delegations- och anmälningsärenden

21. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Carina Bohm, tf förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Malin Fransson, planeringsarkitekt

194 56

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Magnus Hagelberg, bygglovshandläggare

193 65

Kristian Seth, tf miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Sofia Peräläinen, kommunekolog

194 04

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell