Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2021-05-20

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2021-05-20 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Miljö- och byggnämndens ordförande vädjar till att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig till sammanträdet för att minska risken för smittspridning av covid-19.

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Christer Nilsson

3. Avtal larm och övergripande ledning, samverkan vid Räddningstjänst

Cathrin Birath

4. Delårsrapport april

Jimmy Magnusson

5. Hålkedalen 1:7 m fl - ändring av befintlig detaljplan

Anna Wallblom

6. Norra Hålt 3:1 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Ellen Andersson

7. Öddö 2:13 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och ekonomibyggnad

Ulf Hällstrand

8. Kile 1:87 - tillsyn komplementbyggnad

9. Kile 1:87 - tillsyn parkmark

10. Norra Slön 1:26 - ansökan om bygglov för nybyggnad av affär- och kontorslokal samt skyltar och upplag

Peter Andersen

11. Knarrås 1:5 – tillsyn

Magnus Hagelberg

12. Blåmesen 10 - ansökan om bygglov för ändrad användning från HBV-hem till vandrarhem

13. Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och en teknikbod

14. Kile 2:48 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Karin Alexandersson

15. Kile 2:22 - ansökan om tillstånd att anlägga ny vattentäkt

Fredrik Werling

16. Korsnäs 2:2 - ansökan om strandskyddsdispens för reningsanläggning

17. Källvik 1:73 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

18. Ånneröd S:4 - klagomål om buller

19. Öddö 1:82 - ansökan om strandskyddsdispens för väg

Madeleine Skoglund

20. Hällsö 1:9 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

21. Rossö 1:43 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - information

22. Delegations- och anmälningsärenden

23. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Mats Brocker, tf förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Kristian Seth, tf miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 59


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell