Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2021-06-17

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2021-06-17 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Miljö- och byggnämndens ordförande vädjar om att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig till sammanträdet för att minska risken för smittspridning av covid-19.

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Elin Solvang

3. Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Strömstad tätort med Skee

4. Investering mätutrustning

5. Pilen 5 - namnsättning av gata

Cathrin Birath

6. Ekonomiskt utfall – information

Christer Nilsson

7. Riskanalys

Anna Wallblom

8. Brevik 1:39 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

9. Norrkärr 1:38 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Ellen Andersson

10. Öddö 1:82 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Peter Buse

11. Medby 1:36 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus (pantstation)

12. Spinnaren 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

13. Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för väderskydd (2st)

Ulf Hällstrand

14. Kile 1:87 - tillsyn fasadändring

15. Långegärde 1:81 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell- och restauranganläggning samt rivning av befintliga byggnader

Magnus Hagelberg

16. Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och en teknikbod

17. Stensoppen 10 - tillsyn

Christoffer Grimwade

18. Nordby 2:85 - ansökan om bygglov för om och tillbyggnad av affärslokal samt plank (McDonalds)

19. Strömstad 4:16 - Strandpromenaden, ansökan om bygglov för skyltar (konstutställning)

Kristian Seth

20. Aktualisering av behovsutredning 2020-2022

Karin Alexandersson

21. Långegärde 1:46 - Kosters Trädgårdar AB, ansökan om tillstånd för anläggning av ny vattentäkt

22. Delegations- och anmälningsärenden

23. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Mats Brocker, tf förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Magnus Hagelberg, bygglovshandläggare

193 65

Christoffer Grimwade, bygglovshandläggare

195 87

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell