Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2021-08-26

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2021-08-26 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Miljö- och byggnämndens ordförande vädjar om att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig till sammanträdet för att minska risken för smittspridning av covid-19.

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Christer Nilsson

3. Uppsägning av avtal för sotning och brandskyddskontroll i Strömstads kommun

Mats Brocker

4. Ekonomiskt utfall – information

Mats Brocker

5. Medarbetarenkät – miljö- och byggförvaltningen 2020 – information

Elin Solvang

6. Remiss om revidering av kulturstrategi

Anna Wallblom

7. Långegärde 1:12 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Ellen Andersson

8. Högstad 1:10 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på befintlig grusplan

9. Strömstad 4:25 - (Badhuset) ansökan om bygglov för fasadändring med utvändig trappa

Ulf Hällstrand

10. Höjdhopparen 2 - tillsyn

11. Höjdhopparen 2 - ansökan om marklov för ändring av marknivå

12. Kile 2:89 - ansökan om nybyggnad av fritidshus

13. Medby 1:20 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och två komplementbyggnader, brygga samt rivningslov av gäststuga

14. Medby 1:20 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod samt rivning av befintlig sjöbod

15. Stensoppen 10 - tillsyn

16. Delegations- och anmälningsärenden

17. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Mats Brocker, tillförordnad förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell