Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2021-09-23

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2021-09-23 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Miljö- och byggnämndens ordförande vädjar om att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig till sammanträdet för att minska risken för smittspridning av covid-19.

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Malin Fransson och Sofia Peräläinen

3. Naturvårdsplan

Ledningsgruppen

4. Delårsrapport augusti 2021

5. Mål och budget för 2022

Christer Nilsson

6. Omfördelning av investeringsmedel

Anna Wallblom

7. Rossö 2:146 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus

Peter Buse

8. Häggen 2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov

9. Pilen 5 - ansökan om bygglov för tak- och fasadändring - information

Ulf Hällstrand

10. Kile 1:80 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader och växthus

Fredrik Werling

11. Hogdals-Hjälmberg 1:16 - ansökan om strandskyddsdispens

12. Rossö 3:15 - ansökan om strandskyddsdispens för servicebyggnad och bastu

13. Öddö 1:66 - ansökan om strandskyddsdispens för sjöbodar

Madeleine Skoglund

14. Baggeröd 1:11 - ansökan om strandskyddsdispens för väg

15. Delegations- och anmälningsärenden

16. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Malin Fransson, planeringsarkitekt

194 56

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Sofia Peräläinen kommunekolog

194 04

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 59


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell