Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2021-10-21

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2021-10-21 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Aya Norvell

3. Klimatlöften 2022 - yttrande

4. Ekonomiskt utfall – information

Ulf Hällstrand

5. Långegärde 1:11 - - ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod

6. Strömstad 3:13 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för kontors- och manskapsbodar

Peter Andersen

7. Baggeröd 1:2 – tillsyn

Fredrik Werling

8. Erlandseröd 1:10 - ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus

Kristian Seth

9. Överklagan av beslut om muddring och utfyllnad i Idefjorden -Nexans Norway AS – information

Anna Wallblom

10. Långegärde 1:12 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Anna Wallblom och Sofia Peräläinen

11. Naturvårdsplan – information

12. Delegations- och anmälningsärenden

13. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Peter Andersen, byggnadsinspektör

194 23

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Sofia Peräläinen kommunekolog

194 04

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell