Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2021-11-18

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2021-11-18 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Fredrik Werling

3. Källvik 1:48 - ansökan om strandskyddsdispens för förrådsbyggnad

4. Strömstad 3:13 - klagomål om buller från kommunal brygga

5. Styrsö 1:5 - ansökan om strandskyddsdispens för bastu

6. Ånneröd S:4 - klagomål om buller

Christer Nilsson och Ida Luther Wallin

7. Handlingsprogram år 2022-2025 för Strömstads kommun enligt lag (2003:778) skydd mot olyckor

Aya Norvell

8. Ekonomiskt utfall – information

9. Verksamhetsplan 2022

10. Internkontroll 2021

11. Internkontroll 2022

12. Fastställande av sammanträdestider 2022

Peter Andersen

13. Brehult 2:29 – tillsyn

Anna Wallblom

14. Hogdal 2:14 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

15. Stare 1:5 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus (parhus)

Ellen Andersson

16. Kile 2:43 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

17. Skee 1:8 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus

Ulf Hällstrand

18. Kile 1:80 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pensionat

19. Långegärde 1:81 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell- och restauranganläggning samt rivning av befintliga byggnader

20. Tärnan 2 – tillsyn

Christoffer Grimwade

21. Kroken 1:25 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation

22. Delegations- och anmälningsärenden

23. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Ida Luther Wallin, ställföreträdande räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Christoffer Grimwade, bygglovshandläggare

195 87

Peter Andersen, byggnadsinspektör

194 23

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell