Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2021-12-16

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2021-12-16 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Aya Norvell

3. Ekonomiskt utfall – information

4. Svar till Revisionen - granskning av byggprocessen

5. Strömstads kommuns Miljöpris år 2021

6. Stadsmiljödiplom år 2021

Anna Wallblom

7. Kile 2:95 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 12 fritidshus (bostadsrätt) och 10 hyresrätter (flerbostadshus)

Peter Buse

8. Strömstad 4:16 - Järnvägstorget, ansökan om bygglov för väderskydd samt rivningslov för befintligt väderskydd

Ulf Hällstrand

9. Kyrkosund 1:43 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus samt rivningslov för befintliga byggnader

10. Ytten 3:56 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

Fredrik Werling

11. Korsnäs 2:2 - ansökan om strandskyddsdispens för att bedriva vattenbruk

Madeleine Skoglund

12. Kile 2:41 - ansökan om strandskyddsdispens för attefallshus

13. Ylseröd 1:34 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

14. Delegations- och anmälningsärenden

15. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 59


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell