Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2022-01-27

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2022-01-27 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

Anna Wallblom

2. Kile 2:95 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 12 fritidshus och ett flerfamiljshus (10 hyresrätter)

Cathrin Birath

3. Internbudget 2022

4. Överföring av investeringsbudget 2021 till 2022

5. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Ulf Hällstrand

6. Kungbäck 1:73 - ansökan om rivningslov och bygglov för nybyggnad av fritidshus

7. Strand 1:230 – tillsyn

8. Nord-Koster 1:105 – tillsyn - information

Peter Buse

9. Nord-Koster 1:105 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

Christoffer Grimwade

10. Kyrkosund 1:90 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov av uthus och tillbyggnad på befintligt fritidshus

Karin Alexandersson

11. Brevik 1:38, ansökan om tillstånd för anläggning av ny vattentäkt

12. Långegärde 1:46 - Kosters Trädgårdar AB, ansökan om tillstånd för anläggning av ny vattentäkt

Fredrik Werling

13. Långö 1:66 - ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad

14. Rossö 3:15 - ansökan om strandskyddsdispens för servicebyggnad och bastu

15. Öddö 2:156 - ansökan om strandskyddsdispens för muddring och brygga

Madeleine Skoglund

16. Gullnäs 1:8, ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

17. Korsnäs 2:106 - ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus och förrådsbyggnad

18. Delegations- och anmälningsärenden

19. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, tillförordnad räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Christoffer Grimwade, bygglovshandläggare

195 87

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 59


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell