Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2022-02-24

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2022-02-24 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Kristian Seth och Elin Solvang

3. Detaljplan för kv Rönnen m fl, Myrenområdet – information

Aya Norvell

4. Verksamhetsberättelse

Elin Solvang

5. Aktivitetsplan 2022 ‐ plan- och byggavdelningen

6. Tillsynsplan för plan‐ och byggavdelningen 2022

Ida Luther Wallin

7. Aktivitetsplan 2022 - räddningstjänstavdelningen

8. Tillsynsplan 2022 – räddningstjänstavdelningen

Kristian Seth

9. Aktivitetsplan 2022 – miljö- och hälsoskyddsavdelningen

10. Kontrollplan för livsmedel 2020-2022

11. Tillsynsplan för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2022-2024

12. Tillsynsplan för miljöskydd, hälsoskydd och naturvård 2022

Aya Norvell

13. Aktivitetsplan 2022 – administrativa avdelningen

14. Styrtal – dialog

Peter Buse

15. Kyrkosund 1:111 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (lada)

Ulf Hällstrand

16. Nord-Koster 1:105 - tillsyn

17. Kebal 2:96 - tillsyn

18. Stare 1:29 – tillsyn

19. Stare 1:29 - anmälan för nybyggnad av servicehus på camping

Christoffer Grimwade

20. Norrkärr 1:59 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus (ombyggnad)

Fredrik Werling

21. Strand 1:19 - ansökan om strandskyddsdispens för attefallshus och uteplats med tak

Madeleine Skoglund

22. Stare 1:40 - ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnader

23. Delegations- och anmälningsärenden

24. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, tillförordnad räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Christoffer Grimwade, bygglovshandläggare

195 87

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 59


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell