Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2022-03-24

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2022-03-24 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Peter Sövig

3. Förslag till ändring av plan- och bygglovstaxan för solceller på tak eller fasad

Aya Norvell

4. Ekonomiskt utfall – information

5. Mål 2022 - styrtal

Ida Luther Wallin

6. Förlängning av sotningsavtal

Björn Richardsson och Elin Solvang

7. Del av Strömstad 4:16 (Strömstad Camping) ‐ detaljplan

Ellen Andersson

8. Högstad 1:10 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Peter Buse

9. Diskuskastaren 7 - tillsyn

10. Diskuskastaren 7 - ansökan om bygglov för stödmurar och markförändring

11. Norrkärr 1:264 - anmälan om ändrad användning av komplementbyggnad

12. Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av laddstation

13. Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation

Ulf Hällstrand

14. Hällestrand 1:19 – tillsyn

15. Rossö 2:282 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

16. Stensoppen 8 – tillsyn

17. Ånneröd 2:75 - ansökan om bygglov för solceller

Hans Bernholdsson

18. Kungbäck 1:138 - tillsyn

Kristian Seth

19. Förslag till nya avfallsföreskrifter – remiss

Madeleine Skoglund

20. Ringdalen S:1, Ringdalen 1:25 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

Ulf Hällstrand

21. Kungbäck 1:247 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidsstugor och servicebyggnad samt stödmurar – yttrande

22. Delegations- och anmälningsärenden

23. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, tillförordnad räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Hans Bernholdsson, byggnadsinspektör

190 68

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 59


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell