Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2022-04-21

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2022-04-21 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Aya Norvell

3. Ekonomiskt utfall – information

Fredrik Werling

4. Kebal 2:96, Kebal 2:46 - ansökan om strandskydd

5. Källvik 1:73 - ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av gräsmatta och väg till nybyggnation av hus och garage

6. Tjärnöbo 1:84 - ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

Madeleine Skoglund

7. Ramsö 1:24 - ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad

8. Rossö 3:20 - ansökan om strandskyddsdispens för ekonomibyggnad

9. Älgö 2:1 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

Ida Luther Wallin

10. Revidering av handlingsprogram

11. Avtal om operativ ledning

Elin Solvang

12. Förslag till ändring av plan- och bygglovstaxan för solceller på tak eller fasad

Jimmy Magnusson

13. Del av Kungbäck 1:38 m fl - Stensvik, detaljplan

14. Del av Norrkärr 1:223 m fl - Seläter camping, detaljplan

Ellen Andersson

15. Kungbäck 1:55 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Peter Buse

16. Kyrkosund 1:141 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga)

17. Långegärde 1:56 - ansökan om rivningslov samt bygglov för nybyggnad av fritidshus

18. Nord-Koster 1:105 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

Ulf Hällstrand

19. Hogdals-Mörk 2:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av två stycken enbostadshus

20. Kebal 2:96 - ansökan om bygglov för mur och altan

Alexander Strandberg

21. Strömstad 4:16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för servicebod till uteservering

22. Delegations- och anmälningsärenden

23. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, tillförordnad räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt

194 69

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Alexander Strandberg, bygglovshandläggare

195 96

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 59


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell