Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2022-05-19

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2022-05-19 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Madeleine Skoglund

3. Långegärde 1:56 - ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus

4. Strand 1:148 - ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad

5. Öddö 1:24 - ansökan om strandskyddsdispens för två komplementbyggnader

Ulf Hällstrand

6. Kile 2:89 – tillsyn

7. Källvik 1:48 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod

8. Sillen 9 – tillsyn

9. Ånneröd 2:75 - ansökan om bygglov för solceller

Linda Ljungqvist

10. Hogdals-Mörk 2:3 – tillsyn

11. Hogdals-Mörk 2:3 - ansökan om ändrad användning för del av stallbyggnad till gästlägenheter

Christoffer Grimwade

12. Stare 1:108 - ansökan om bygglov för solceller

Leif Isberg

13. Höjd beredskap – information

Lena Dahlin och Aya Norvell

14. Arbetsmiljörapport 2021

Elin Solvang

15. Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) – detaljplan – information

16. Remiss av Boverkets rapport om att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar

Ida Luther Wallin

17. Delegationsordning

18. Omfördelning av investeringsmedel - Bistånd till Ukraina

19. Omfördelning av investeringsmedel - Container till lastväxlare

Cathrin Birath och Aya Norvell

20. Delårsbokslut april

21. Översyn av etappmål 2023-2024

22. Budgetdialog 31 maj – presentation

23. Delegations- och anmälningsärenden

24. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, tillförordnad räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, kommunjurist

190 74

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Linda Ljungqvist, bygglovshandläggare

193 98

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 59


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell