Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2022-06-16

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2022-06-16 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:


1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Aya Norvell och Cathrin Birath

3. Ekonomiskt utfall – information

Ulf Hällstrand

4. Källvik 1:48 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod

5. Rossö 1:180 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

6. Strömstad 4:16 - tillsyn (Sillen 9)

7. Tärnan 2 – tillsyn

Linda Ljungqvist

8. Sjöstjärnan 1 – tillsyn – information

9. Strömstad 3:16 (Bojarskolan) – tillsyn

Ellen Andersson

10. Erlandseröd 1:26 (fd Erlandseröd 1:8) - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

Christoffer Grimwade

11. Korsnäs S:13 - ansökan om bygglov för ombyggnad av sjöbod

12. Stare 1:108 - ansökan om bygglov för solceller

Lene Lima

13. Nord-Koster 1:160 – tillsyn

Fredrik Werling

14. Medvik 1:90 - ansökan om strandskyddsdispens för stuga

15. Tjärnöbo 1:79 - ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad och komplementbostadshus

Madeleine Skoglund

16. Lindholmen 1:8 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

17. Långegärde 1:81- Pensionat Bergdalen, ansökan om strandskyddsdispens för nya byggnader för tillfälligt boende och ändrad placering av förråd

18. Öddö 2:156 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga samt muddring

19. Delegations- och anmälningsärenden

20. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ellen Andersson, planarkitekt

195 89

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, kommunjurist

190 74

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Christoffer Grimwade, bygglovshandläggare

195 87

Linda Ljungqvist, bygglovshandläggare

193 98

Lene Lima, byggnadsinspektör

192 64

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 59


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell