Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2022-08-25

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2022-08-25 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Ida Luther Wallin

3. Frister för sotning och rengöring

4. Revidering av handlingsprogram

Aya Norvell

5. Ekonomiskt utfall – information

Peter Buse

6. Hällestrand 1:10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd och rivningslov för befintligt förråd

7. Kebal 2:220 - ansökan om bygglov för nybyggnad av brygga

8. Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och en teknikbod - ärendet utgår

Ulf Hällstrand

9. Kile 1:80 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med personalbyggnad och förråd (tillfällig vistelse)

10. Kile 1:96 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell samt rivningslov av befintliga personalbostäder

11. Medby 1:20 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och förråd samt rivning komplementbyggnad

Alexander Strandberg

12. Gåshult 1:14 – tillsyn

Christoffer Grimwade

13. Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad

Anna Wallblom

14. Källvik 1:12 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och garage

Fredrik Werling

15. Kebal 2:42 - ansökan om strandskyddsdispens för återställande av brygga

Madeleine Skoglund

16. Rundö 1:38 - ansökan om strandskyddsdispens för komplementbostadshus

17. Skogar 1:6 - ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad och komplementbyggnad

Kristian Seth

18. Uppföljning av styrtal - information

19. Delegations- och anmälningsärenden

20. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Christoffer Grimwade, bygglovshandläggare

195 87

Alexander Strandberg, bygglovshandläggare

195 96

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 59


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell