Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2022-09-22

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2022-09-22 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Peter Buse

3. Näsinge-Vässby 1:12 - ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad (såghall) och nätstation

Ulf Hällstrand

4. Hjältsgård 6:33 - tillsyn

5. Långegärde 1:11 - tillsyn (sjöbod)

6. Strandsnäckan 15 - tillsyn

7. Strömstad 3:13, (Skepparen 8) – tillsyn

Alexander Strandberg

8. Stare 1:94 - ansökan om bygglov för solceller

9. Ånneröd 2:68 - ansökan om bygglov för solceller

Linda Ljungqvist

10. Kebal 1:33 – tillsyn

Fredrik Werling

11. Bodal 1:80 - ansökan om strandskyddsdispens för gäststugor och brygga

12. Källvik 1:30 - ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad

13. Rossö 1:43 - klagomål om upplag av massor

14. Öddö 1:44 - ansökan om strandskyddsdispens för två fritidshus och komplementbyggnader

Madeleine Skoglund

15. Medvik 1:2 - ansökan om strandskyddsdispens för pumpstation

Ida Luther Wallin och Jimmy Magnusson

16. Strömstad 3:16 m fl - detaljplan (Polisstation) – information

Ida Luther Wallin

17. Omfördelning av investeringsmedel – tvättmaskin

Aya Norvell och Cathrin Birath

18. Delårsbokslut, augusti 2022

19. Budget 2023 med plan 2024-2026

20. Delegations- och anmälningsärenden

21. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt

194 69

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Alexander Strandberg, bygglovshandläggare

195 96

Linda Ljungqvist, bygglovshandläggare

193 98

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Madeleine Skoglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 59


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell