Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2022-10-20

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2022-10-20 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Ida Luther Wallin

3. Räddningstjänstens nyttjande av logotyper

Aya Norvell

4. Ekonomirapport per 30 september – information

Peter Buse

5. Kile 1:100 - ansökan om bygglov för nybyggnad av förvaltningsbyggnad samt rivningslov för rivning av verkstad och förråd

6. Nord-Koster 1:100 - ansökan om bygglov för nybyggnad/tillbyggnad av pensionat/hotellägenhet samt rivning av befintlig byggnad

7. Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och en teknikbod

8. Strömstad 4:16 (Strömstads Camping) - ansökan om marklov

Ulf Hällstrand

9. Kile 1:87 - tillsyn

10. Nord-Koster 1:105 - tillsyn

11. Stare 1:22 – tillsyn

Ulf Hällstrand och Elin Solvang

12. Strömstad 4:16, hamnen - ansökan om bygglov för laddkran till eldriven Kosterfärja – information

Christoffer Grimwade

13. Björneröd 1:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av radio-telemast och teknikbod

Alexander Strandberg

14. Grålös 4:56 - ansökan om bygglov för återvinningsstation

15. Ånneröd 2:80 - ansökan om bygglov för solceller

16. Ånneröd 2:81 - ansökan om bygglov för solceller

Fredrik Werling

17. Källvik 1:15 - ansökan om strandskyddsdispens för altan

18. Strand 1:41 - ansökan om strandskyddsdispens för attefallshus

19. Öddö 1:44 - ansökan om strandskyddsdispens för sjöbod

20. Öddö S (1:44) - ansökan om strandskyddsdispens för sjöbod

21. Delegations- och anmälningsärenden

22. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Niclas Andersson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Christoffer Grimwade, bygglovshandläggare

195 87

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Alexander Strandberg, bygglovshandläggare

195 96

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell