Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2022-11-17

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2022-11-17 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Cathrin Birath och Aya Norvell

3. Ekonomiskt utfall – information

4. Rapport - Internkontroll 2022

5. Internkontrollplan 2023

Ulla Hedlund och Aya Norvell

6. Fastställande av sammanträdestider för år 2023

Elin Solvang och Aya Norvell

7. Flytt av investeringsmedel

Anna Wallblom

8. Valex 3:6 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

Ulf Hällstrand

9. Rossö 2:291 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad

10. Stare 1:22 - ansökan om bygglov för murar

Kristian Seth

11. Behovsutredning 2023-2025

Fredrik Werling

12. Korsnäs 2:27 - ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad

13. Lommelands-Mörk 1:30 - ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad (uterum)

14. Långegärde 1:23, ansökan om strandskyddsdispens för väntkur

15. Nord-Långö 1:8 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

Ida Luther Wallin

16. Förslag på utredningsuppdrag

17. Revidering av handlingsprogram

18. Revidering av delegationsordning

19. Tillägg i äskande inför år 2023

20. Delegations- och anmälningsärenden

21. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell