Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2022-12-15

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2022-12-15 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Fredrik Werling

3. Korsnäs 1:81 - ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad och komplementbyggnad

4. Kungbäck 1:59 - ansökan om strandskyddsdispens för restaurangbyggnad och parkering

5. Öddö 2:60 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

Ulf Hällstrand

6. Bonden 4 - ansökan om bygglov för murar och upplag

7. Kungbäck 1:59 - ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang och parkeringsplatser, stödmurar samt rivning av 3 byggnader

8. Långegärde 1:11 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod

9. Stare 1:22 - ansökan om bygglov för murar

10. Ytten 2:6 – tillsyn

Christoffer Grimwade

11. Hålkedalen 1:88 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad

Alexander Strandberg

12. Ånneröd 2:78 - ansökan om bygglov för solceller

Aya Norvell

13. Ekonomiskt utfall – information

14. Strömstads kommuns Miljöpris 2022

15. Kulturmiljödiplom år 2022

16. Delegations- och anmälningsärenden

17. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Angela Sörensson (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Bjarni Össurarson (KD)

Stein Rukin (KD)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Christoffer Grimwade, bygglovshandläggare

195 87

Alexander Strandberg, bygglovshandläggare

195 96

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell