Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2023-01-26

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2023-01-26 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning - information

Aya Norvell, Karolina Berggren och Cathrin Birath

3. Introduktion – information

Aya Norvell och Cathrin Birath

4. Verksamhetsplan – information

5. Internbudget - information

6. Flytt av investeringsbudget 2022-2023 – beslut

Aya Norvell och Ulla Hedlund

7. Val av ledamöter och ersättare i Miljö- och byggnämndens arbetsutskott - beslut

8. Nominering av ledamot och ersättare i Kommunala Funkis- och pensionärsrådet - beslut

9. Nominering av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet – beslut

Ola Persson

10. Sammanträdestider för år 2023 - information

Aya Norvell

11. Svar från Miljö- och byggnämnden - Revisionsrapport 2022, granskning av process och riktlinjer vid avslut av tjänst - beslut

Peter Ring Andersen

12. Ärlan 1 – tillsyn - beslut

Ida Luther Wallin

13. Sotningstaxa – beslut

Elin Solvang

14. Nord-Koster 1:105 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus – beslut

Anna Wallblom

15. Kile 2:95 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 12 fritidshus (bostadsrätt) och 10 hyresrätter (flerbostadshus) – information

16. Baggeröd 1:18 - ansökan om förhandsbesked för bostad- och verksamhet – beslut

Jessica Corneliusson, Martin Axelsson, Ann Alfredsson och Ulla Hedlund

17. Serviceinformation till förtroendevalda – information

Peter Buse

18. Öddö 1:66 – tillsyn - beslut

Ulf Hällstrand

19. Strömstad 4:16 (Pråmen) – tillsyn - information

20. Ånneröd 2:26 – tillsyn - beslut

Alexander Strandberg

21. Ånneröd 1:25 - ansökan om bygglov för solceller - beslut

22. Ånneröd 1:37 - ansökan om bygglov för solceller - beslut

23. Ånneröd 2:40 - ansökan om bygglov för solceller - beslut

24. Delegations- och anmälningsärenden - beslut

25. Övriga ärenden

Ola Persson

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare


Ledamöter

Ersättare

Ola Persson (M)

Angela Sörensson (M)

Bjarne Össurarson (KD)

Lars‐Åke Karlgren (V)

Anders Gustafsson (M)

Anna Qvicklund (V)

Lena Sundberg (S)

Olle Westling (S)

René Nielsen (S)

Emilda Rachmadani Yunita (S)

Helene Andersson Novela (S)

Leif Andersson (S)

Sven Nilsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Lars Tysklind (L)

Paul Carlsson (L)

Richard Hermansson (C)

Curt Carlsson (C)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Karolina Berggren, kommunjurist

190 74

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Alexander Strandberg, bygglovshandläggare

195 96

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30
Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Aya Norvell