Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2023-02-23

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2023-02-23 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Anmälan om jäv

3. Sammanträdestider för 2023 – beslut

Aya Norvell och Cathrin Birath

4. Verksamhetsberättelse 2022 – beslut

Elin Solvang

5. Kort rapport -plan- och byggavdelningen - information

6. Aktivitetsplan 2023 – plan- och byggavdelningen - information

7. Tillsynsplan för plan- och byggavdelningen 2023 – information

Anna Wallblom

8. Kile 2:95 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 12 fritidshus och ett flerfamiljshus (10 hyresrätter) – beslut

Kristian Seth

9. Kort rapport – miljö- och hälsoskyddsavdelningen - information

10. Aktivitetsplan 2023 – miljö- och hälsoskyddsavdelningen - information

Ulf Hällstrand

11. Strömstad 4:16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för servicebod till uteservering mellan 2023-06-26 och 2023-08-13 - beslut

Alexander Strandberg

12. Ånneröd 2:27 - ansökan om bygglov för solceller - beslut

13. Ånneröd 2:29 - ansökan om bygglov för solceller - beslut

14. Ånneröd 2:71 - ansökan om bygglov för solceller – beslut

Fredrik Werling

15. Hogdals-Hustyft 2:11 - ansökan om strandskyddsdispens för utbyggnad av brygga - beslut

16. Hogdals-Hustyft 2:20 – strandskyddstillsyn gällande brygga, med mera - beslut

17. Ylseröd 1:34 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga - beslut

Ida Luther Wallin

18. Kort rapport – räddningstjänsten - information

19. Aktivitetsplan 2023 – räddningstjänsten - information

20. Tillsynsplan år 2023 – räddningstjänsten - information

21. Revidering av riskanalys – beslut

22. Delegations- och anmälningsärenden

23. Övriga ärenden

Ola Persson

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare


Ledamöter

Ersättare

Ola Persson (M)

Angela Sörensson (M)

Bjarne Össurarson (KD)

Lars‐Åke Karlgren (V)

Anders Gustafsson (M)

Anna Qvicklund (V)

Lena Sundberg (S)

Olle Westling (S)

René Nielsen (S)

Emilda Rachmadani Yunita (S)

Helene Andersson Novela (S)

Leif Andersson (S)

Sven Nilsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Lars Tysklind (L)

Paul Carlsson (L)

Richard Hermansson (C)

Curt Carlsson (C)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Cathrin Birath, controller

192 03

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Alexander Strandberg, bygglovshandläggare

195 96

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49
Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Aya Norvell