Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2023-09-21

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2023-09-21 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Anmälan om jäv

4. Kort rapport från Folkhälsorådet och Kommunala pensionärs- och funkisrådet – information

Ulf Hällstrand

5. Kebal 1:60 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 komplementbyggnader samt rivningslov av 2 befintliga bodar - beslut

6. Rönnen 8 - tillsyn – förbindelsegång - beslut

Elin Solvang

7. Kort rapport – plan- och byggavdelningen – information

8. Planprocessen – information/beslut

9. Bilpool Spinnaren – beslut

10. Källvik 1:73 (bostäder i Källviksdalen etapp 2) – detaljplan - beslut

11. Rossö 1:43 m fl (bostadsförtätning Rossö Backen) – detaljplan – beslut

Jimmy Magnusson

12. Del av Strömstad 3:16 m fl (nytt polishus) – detaljplan - beslut

Anna Wallblom

13. Strand 1:60 - ansökan om förhandsbesked för campingplats - beslut

Peter Buse

14. Diskuskastaren 7 – tillsyn – beslut

15. Kile 1:113 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus - beslut

16. Kile 1:113 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus - beslut

Christoffer Grimwade

17. Brevik 1:51 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintlig huvudbyggnad - beslut

18. Kungbäck 1:59 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för skylt – beslut

Kristian Seth

19. Kort rapport från miljö- och hälsoskyddsavdelningen inklusive uppföljning av aktivitetsplan – information

Fredrik Werling

20. Kebal 2:42 - ansökan om strandskyddsdispens för ombyggnad av brygga - beslut

21. Lommelands-Mörk 2:35 - ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad - beslut

22. Långegärde 1:81 - ansökan om strandskyddsdispens för uthyrningsstugor och kiosk - beslut

23. Medvik 1:95 - ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad och uppförande av komplementbyggnader - beslut

Ida Luther Wallin

24. Kort rapport – räddningstjänsten - information

25. Omfördelning av investeringsmedel – beslut

Aya Norvell

26. Kort rapport - information

27. Delårsbokslut – beslut

28. Mål och budget 2024 - beslut

29. Kommunrevisionens grundläggande granskning 2023 - beslut

30. Svar på remiss - Riktlinjer för lokalförsörjningsprocess för Strömstads kommun – beslut

31. Delegations- och anmälningsärenden

32. Övriga ärenden

Ola Persson

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare


Ledamöter

Ersättare

Ola Persson (M)

Angela Sörensson (M)

Bjarne Össurarson (KD)

Lars‐Åke Karlgren (V)

Anders Gustafsson (M)

Anna Qvicklund (V)

Lena Sundberg (S)

Olle Westling (S)

René Nielsen (S)

Emilda Rachmadani Yunita (S)

Helene Andersson Novela (S)

Leif Andersson (S)

Sven Nilsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Lars Tysklind (L)

Paul Carlsson (L)

Richard Hermansson (C)

Curt Carlsson (C)


Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Malin Holm, controller

190 94

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt

194 69

Felicia Zittorin, planeringsarkitekt

194 21

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Christoffer Grimwade, bygglovshandläggare

195 87

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49
Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Aya Norvell