Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2023-10-19

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2023-10-19 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Anmälan om jäv

4. Kort rapport från Folkhälsorådet och Kommunala pensionärs- och funkisrådet – information

Elin Solvang

5. Kort rapport – plan- och byggavdelningen – information

Ann Alfredsson

6. Namnberedning – riktlinjer – beslut

7. Kebal 2:96 - förslag på vägnamn – beslut

8. Rossö 2:16 – vägnamn – beslut

9. Strömstad 3:13 - medborgarförslag Mariupolrondellen – beslut

10. Strömstad 4:16 – medborgarförslag – beslut

Ulf Hällstrand

11. Nord-Koster 1:105 – tillsyn – beslut

12. Tärnan 1 – tillsyn – beslut

Alexander Strandberg

13. Stare 1:98 - ansökan om bygglov för solceller – beslut

14. Kile 5:1 – tillsyn – beslut

Christoffer Grimwade

15. Strömstad 4:16 (Torget) - ansökan om bygglov för skylt (bildskärm) samt rivning av befintliga skyltar – information/beslut

Patrik Adamczyk

16. Hästeskede 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus – beslut

Kristian Seth

17. Kort rapport – miljö- och hälsoskyddsavdelningen – information

Ida Luther Wallin

18. Kort rapport – räddningstjänsten – information

19. Avtal med NU-sjukvården – beslut

Aya Norvell och Malin Holm

20. Ekonomiskt utfall – information

Karolina Berggren

21. Information om boendeyta

Aya Norvell

22. Kort rapport – information

Aya Norvell och Ulla Hedlund

23. Fastställande av sammanträdestider för år 2024 – beslut

24. Delegations- och anmälningsärenden

25. Övriga ärenden

26. Svenskt Näringslivs årliga ranking - dialog

Ola Persson

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare


Ledamöter

Ola Persson (M)
Bjarne Össurarson (KD)
Anders Gustafsson (M)
Lena Sundberg (S)
René Nilsen (S)
Helene Andersson Novela (S)
Sven Nilsson (SD)
Lars Tysklind (L)
Richard Hermansson (C)

Ersättare

Angela Sörensson (M)
Lars-Åke Karlgren (V)
Anna Qvicklund (V)
Olle Westling (S)
Emilda Rachmadani Yunita (S)
Leif Andersson (S)
Stefan Johansson (SD)
Paul Carlsson (L)
Curt Carlsson (C)

Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Malin Holm, controller

190 94

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Christoffer Grimwade, bygglovshandläggare

195 87

Alexander Strandberg, bygglovshandläggare

195 96

Patrik Adamczyk, bygglovshandläggare

195 53

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Karolina Berggren, kommunjurist

190 74
Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Aya Norvell