Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2024-02-22

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2024-02-22 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Anmälan om jäv

4. Kort rapport från Folkhälsorådet och Kommunala pensionärs- och funkisrådet – information

Aya Norvell och Karin Mellberg Jansson

5. Avstämning arbetsmiljörapporter – information

Aya Norvell

6. Kort rapport – information

7. Komplettering av verksamhetsplan – beslut

Aya Norvell och Charlotta Björkman

8. Miljö- och byggnämndens verksamhetsberättelse 2023 – beslut

9. Internbudget 2024 - information

Elin Solvang

10. Kort rapport – plan- och byggavdelningen – information

11. Stare 1:22 – tillsyn - beslut

12. Stare 1:94 ‐ skadestånd – beslut

13. Tillsynsplan för plan- och byggavdelningen 2024 - beslut

Ulf Hällstrand

14. Krabban 3 – tillsyn - beslut

15. Ålen 2 – tillsyn – beslut

16. Nord-Koster 1:212 – tillsyn – beslut

Felicia Zittorin

17. Mällby 1:38 m fl - ändring av befintlig detaljplan – beslut

Christoffer Grimwade

18. Nord-Koster 1:65 - ansökan om bygglov för torn och teknikbod – beslut

Ida Luther Wallin

19. Kort rapport – räddningstjänsten – information

20. Aktivitetsplan - 2024 – räddningstjänsten – information

21. Tillsynsplan 2024 - räddningstjänsten – information

22. Omfördelning av investeringsmedel – beslut

Kristian Seth

23. Kort rapport – miljö- och hälsoskyddsavdelningen – information

24. Revidering av delegationsordning - beslut

Fredrik Werling

25. Dafter 1:6 - ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus - beslut

26. Unneberg 1:17 - planerad tillsyn (vitvaror) - beslut

27. Delegations- och anmälningsärenden

28. Övriga ärenden

Ola Persson

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare


Ledamöter

Ola Persson (M)
Bjarne Össurarson (KD)
Anders Gustafsson (M)
Lena Sundberg (S)
René Nilsen (S)
Per Olof Joelsson (S)
Sven Nilsson (SD)
Lars Tysklind (L)
Richard Hermansson (C)

Ersättare

Angela Sörensson (M)
Lars-Åke Karlgren (V)
Anna Qvicklund (V)
Olle Westling (S)
Emilda Rachmadani Yunita (S)
Leif Andersson (S)
Stefan Johansson (SD)
Paul Carlsson (L)
Curt Carlsson (C)

Telefonlista

Aya Norvell, förvaltningschef

193 90

Marita Lindhav, verksamhetsutvecklare

192 45

Charlotta Björkman, controller

194 72

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Ida Luther Wallin, räddningschef

191 01

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Felicia Zittorin, planeringsarkitekt

194 21

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Christoffer Grimwade, bygglovshandläggare

195 87

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddschef

191 30

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49
Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Aya Norvell