KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2020-05-19

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2020-05-19 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga

Mats Brocker och Carina Dalenius

1. Förenklad och utvecklad målstyrning - information

Niclas Samuelsson

2. Färjeläget - information

3. Strömstad 4:16 - Utveckling Färjeläget - omfördelning av medel

Jeanette Johander

4. Extern granskning intern kontroll 2019

Mattias Sahlberg

5. Kaveldunet 1 (detaljplan) - förslag till exploateringsavtal

6. Tången 3 (Strömstad 3:13) – förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering

7. Detaljplan (Bojarskolan etapp 1) - förslag till exploateringsavtal

8. Hattmakareplatsen 11 (Strömstad 3:13) – förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering

Charlotta Björkman

9. Ekonomisk uppföljning april - information

10. Budgetsamråd 2020-04-27 - information

11. Fördjupad översiktsplan för Strömstad- Skee

12. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Stein Rukin (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C )

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C )

Bengt Göran Bergstrand (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Alexandra Lilliebjelke, mark- och exploateringsingenjör

192 31

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Eiton Ohlsson, avd chef, Renhållningsavd

194 96

Niclas Samuelsson, avd chef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avd chef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt