Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2021-01-26

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2021-01-26 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga

Jerry Johansson och Marie Lundin

1. Sjöledningsentreprenad - information

Niclas Samuelsson

2. Uppgradering Ångbåtskajen, Strömstad 4:16

3. Slipen, Myrens varv

Alexandra Lilliebjelke och Niclas Samuelsson

4. Kebal 2:96 – förfrågan om upplåtelse av mark för verkstad (Äpplekalles vik)

Alexandra Lilliebjelke

5. Korsnäs s:10 - förvaltningsavtal gällande sjöbod

Kristin Ulfstad

6. Hjältsgård 6:1 - exploateringsprojekt för bostäder

Mattias Sahlberg

7. Kebal 2:4 (Rasteskär) – Upplåtelse av nytt anläggningsarrende för sjöbod

8. Norrkärr 1:263 – Tidsfrist för att påbörja byggnation

Charlotta Björkman

9. Överföring investeringsmedel 2020-2021

Conny Hansson och Ulrik Johansson

9. Motion från Miljöpartiet om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads kommun

11. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Muhyettin Aslan (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C)

Bengt Göran Bergstrand (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Alexandra Lilliebjelke, mark- och exploateringsingenjör

192 31

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Maria Aronsson, miljöstrateg

194 08

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Eiton Ohlsson, avd chef, Renhållningsavd

194 96

Niclas Samuelsson, avd chef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avd chef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt