Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2021-12-14

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2021-12-14 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga

Niclas Samuelsson

1. Hamn - information

2. Strömstad 4:16, Utveckling Skurveskär

3. Medborgarförslag om badbrygga vid Skateparken, Strömsvattnet

Conny Hansson

4. Cykelplan

5. Motion - Cykelplan utanför tätort

6. Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Ånneröd - Hällestrand

Kristin Spindel

7. Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) – exploateringsprojekt för bostäder

Mattias Sahlberg

8. Strömstad 4:24 - Upplåtelse av lägenhetsarrende för upplag

Roland Kindslätt

9. Fastigheten Pilen 5 - information

Jeanette Johander och Roland Kindslätt

10. Internkontrollplan 2021 - uppföljning

11. Internkontrollplan 2022

12. Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2022

13. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Anders Johansson

ordförande

Tillförordnad förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Muhyettin Aslan (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C)

Bengt Göran Bergstrand (M)

Patric Larsson (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Kristin Spindel, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Maria Aronsson, miljöstrateg

194 08

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Eiton Ohlsson, avdelningschef, Renhållningsavd

194 96

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt