KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2022-09-27

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2022-09-27 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Charlotta Björkman

1. Mål och budget 2023 samt plan 2024-2026

2. Tertialrapport augusti

Marie Lundin och Jerry Johansson

3. VA Bojar-Lökholmen - projektinformation

Niclas Samuelsson

4. Renovering Stationskajen

5. Motion om central badplats från Miljöpartiet

Anders Johansson

6. Ombyggnad av Trädgårdsgatan etapp 1

Conny Hansson och Ulrik Johansson

7. Medborgarförslag om farthinder på Karlsgatan

8. Motion från Moderaterna - Trygghet för dem som rör sig i Strömstad

9. Motion om försköning av strandpromenaden Skeppsbroplatsen från Miljöpartiet

10. Motion om säker skolväg i Skee från Andreas Friedemann Hildebrand (KD)

11. Cykelplan - återrapportering

12. Skogsbruk 2022 -2023

Jennifer Wallin

13. Upplåtelse av jakträtt inom Valbäck 1:14

Linus Johnsson

14. Rådhusberget 1 - exploateringsprojekt för bostäder

15. Mällby 1:16 (Mällbyhöjden) - exploateringsprojekt för bostäder

16. Hjältsgård 6:1 - exploateringsprojekt för bostäder

17. Korsnäs 1:78 – översyn av rättigheter

Roland Kindslätt

18. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Muhyettin Aslan (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C)

Bengt Göran Bergstrand (M)

Patric Larsson (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Linus Johnsson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79

Marie Lundin, projektingenjör, VA-avdelningen

191 28


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt