Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2023-01-24

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2023-01-24 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Jessica Corneliusson, Martin Axelsson och Ulla Hedlund

1. Serviceinformation till förtroendevalda

Niclas Samuelsson

2. Renovering Stationskajen - information

3. Kosterlänken - information

4. Hamnavdelningen - information

Ulrik Johansson

5. Medborgarförslag om att göra om området vid Myrängsvägen till en äng för att främja den biologiska mångfalden

6. Motion om att möjliggöra för laddning av elbilar via lyktstolpar från Centerpartiet

7. Stadsmiljöavtalet

Charlotta Björkman och Lars Strandberg

8. Justering av slamtaxa - information

Charlotta Björkman

9. Överföring av investeringar 2022 till 2023

Jeanette Johander

10. Uppföljning av tekniska nämndens internkontrollplan 2022

11. Internkontrollplan 2023

12. Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2023

Roland Kindslätt

13. Sammanträdestider 2023

14. Nominering av ledamot och ersättare i Kommunala Funkis- och pensionärsrådet

15. Nominering av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet

16. Delegations- och anmälningsärenden 2023

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Hans Ahlgren (S)

Patric Larsson (M)

Bengt-Göran Bergstrand (M)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Nils Erik Faulhaber (KD)

Uno Nilsson (S)

Kerstin Eriksson (V)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Claes Nabrink (L)

Tore Lomgård (C)

Linda Nordin (FI)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Linus Johnson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79

Marie Lundin, projektingenjör, VA-avdelningen

191 28


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt