KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2023-02-21

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2023-02-21 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Niclas Samuelsson

1. Förfrågan om utställning på Strandpromenaden

2. Stationskajen - information

Mattias Sahlberg och Niclas Samuelsson

3. Styrsö 1:5 (Styrsö Havsbad) – Upplåtelse av hyresavtal

Linus Johnson

4. Motion om solcellsparker i Skee från Vänsterpartiet - svar

5. Förstudie koloniområde - information

6. Mark- och exploateringsavdelningen - information

Anders Johansson

7. Motion om att tillskapa grönområde/trädgård vid sjukhusfastigheten Pilen 5, med läge mot havet, från Centerpartiet - svar

Conny Hansson

8. Havsnära stråk, centrum, 2023

Jeanette Johander

9. Delegationsordning tekniska nämnden

Charlota Björkman

10. Verksamhetsberättelse 2022

11. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Hans Ahlgren (S)

Patric Larsson (M)

Bengt-Göran Bergstrand (M)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Nils Erik Faulhaber (KD)

Uno Nilsson (S)

Kerstin Eriksson (V)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Claes Nabrink (L)

Tore Lomgård (C)

Linda Nordin (FI)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Linnéa Jungmarker, controller

192 24

Linus Johnson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt