KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2023-03-21

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2023-03-21 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Niclas Samuelsson

1. Stationskajen - Restaurang Pråmen

Mattias Sahlberg och Niclas Samuelsson

2. Kebal 2:96 (Seläter badplats) - Upplåtelse av anläggningsarrende för kayakomat

Mattias Sahlberg

3. Strömstad 4:1 – Omförhandling av tomträttsavtal

Conny Hansson

4. Torgplatser 2023

5. Belysningsområden - 2023 - information

6. Återställning av Östergatan efter VA-sanering

7. Skogsbruk 2022 -2023

Conny Hansson och Anders Johansson

8. Gatuavdelningen - information

Ulrik Johansson

9. Strömstads kommuns lokala föreskrifter om parkering Nils Ljungquists väg

10. Strömstads kommuns föreskrifter om bärighetsklass 1 i Strömstad - information

11. Strömstads kommuns föreskrifter om bärighetsklass 1 i Skee - information

Roland Kindslätt och Lena Dahlin

12. Systematiskt arbetsmiljöarbete 2022

Linnéa Jungmarker

13. Ekonomisk uppföljning februari - information

Roland Kindslätt

14. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Hans Ahlgren (S)

Patric Larsson (M)

Bengt-Göran Bergstrand (M)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Nils Erik Faulhaber (KD)

Uno Nilsson (S)

Kerstin Eriksson (V)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Claes Nabrink (L)

Tore Lomgård (C)

Linda Nordin (FI)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Linnéa Jungmarker, controller

192 24

Linus Johnson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt