KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2023-06-13

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2023-06-13 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Niclas Samuelsson

1. Stationskajen - Restaurang Pråmen - information

2. Svar på motion om badet på Skurveskär från Liberalerna

Conny Carlsson och Jerry Johansson

3. VA Bojar-Lökholmen - projektinformation

Jerry Johansson

4. VA-avdelningen - information

Linus Johnson

5. Svar på motion om att binda samman Canning och Surbrunn från Sverigedemokraterna

6. Svar på motion om lekplats för hundar från Liberalerna

7. Jordbruksarrende för bete, Stora Björkholmen

Mattias Sahlberg

8. Bastekärr 1:18 (Bastekärr industriområde) - Överlåtelse av del av fastigheten Bastekärr 1:18 för byggnation av industriradhus

9. Skogar 1:6 - Ändring av bostadsarrende

Conny Hansson

10. Svar på motion om lekplatser för alla från Mette H Johansson med flera, Liberalerna

11. Svar på motion om ett skyltfönster för Strömstad från Tore Lomgård och Elisabeth Johansson, Centerpartiet

12. Svar på motion om digitalisering av hamnar och parkeringsplatser från Liberalerna

13. Stödmur Godsmagasinet - information

Linnéa Jungmarker

14. Omföring av investeringsmedel

15. Ekonomisk uppföljning maj - information

Roland Kindslätt

16. Flytt av återvinningsstationer Skee/Vik

17. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Hans Ahlgren (S)

Patric Larsson (M)

Bengt-Göran Bergstrand (M)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Nils Erik Faulhaber (KD)

Uno Nilsson (S)

Kerstin Eriksson (V)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Claes Nabrink (L)

Tore Lomgård (C)

Linda Nordin (FI)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Linnéa Jungmarker, controller

192 24

Linus Johnson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79

Conny Carlsson, VA-ingenjör

191 74

Mats Brocker, avdelningschef

190 00


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt