KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2023-09-26

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2023-09-26 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Niclas Samuelsson

1. Ansökan om uppförande av ytterligare en laddkran på Ångbåtskajen

Ulrik Johansson

2. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 40 km/tim på Lilla Oslovägen

3. Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område Strömstad

Linus Johnson

4. Remiss avseende vad som är strategisk mark - Övrig fråga från Andreas Hansson (C)

Roland Kindslätt

5. Kommunernas klimatlöften 2024-2026

6. Gemensamma reglementsbestämmelser

7. Förslag till riktlinjer för lokalförsörjningsprocess för Strömstads kommun

Linnéa Jungmarker

8. Tertialrapport augusti 2023

Linnéa Jungmarker och Roland Kindslätt

9. Mål och budget 2024 samt plan 2025-2027

10. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Hans Ahlgren (S)

Patric Larsson (M)

Bengt-Göran Bergstrand (M)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Nils Erik Faulhaber (KD)

Uno Nilsson (S)

Kerstin Eriksson (V)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Claes Nabrink (L)

Tore Lomgård (C)

Linda Nordin (FI)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Linnéa Jungmarker, controller

192 24

Linus Johnson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79

Mats Brocker, avdelningschef

190 00


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt