KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2023-12-19

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2023-12-19 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Conny Hansson och Ulrik Johansson

1. Avtal om laddplats Oslovägen

2. Svar på medborgarförslag om att övergångsstället vid Coop tas bort

3. Svar på medborgarförslag om åtgärder för sommartrafiken på Badhusgatan

4. Svar på medborgarförslag angående trafiksäkerhet Skolgatan

Linus Johnsson

5. Sammanställning förutsättningar Brovallen

Jerry Johansson

6. Framtagande av Vattentjänstplan

Roland Kindslätt

7. Folkhälsoplan 2024-2026

Linnéa Jungmarker

8. Ekonomisk uppföljning november

Roland Kindslätt

9. Uppföljning Internkontrollplan 2023

10. Internkontrollplan 2024

11. Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2024

12. Redovisning - Översyn av VA-verksamheten

13. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Hans Ahlgren (S)

Patric Larsson (M)

Bengt-Göran Bergstrand (M)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Nils Erik Faulhaber (KD)

Uno Nilsson (S)

Kerstin Eriksson (V)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Claes Nabrink (L)

Tore Lomgård (C)

Linda Nordin (FI)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Linnéa Jungmarker, controller

192 24

Linus Johnson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef

191 56

Ulrik Johansson, gatuingenjör

191 28

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79

Mats Brocker, avdelningschef

190 00


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt