MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Räddningstjänst

I Strömstads kommun finns god beredskap om det skulle inträffa en stor olycka eller annan händelse.

Räddningstjänsten i Strömstads kommun omfattar fyra stationer:

  • Strömstad
  • Skee
  • Sydkoster
  • Nordkoster

Styrkorna består av deltids- och tjänstepliktig personal som rycker ut vid nödlägen som brand eller olyckor. På Kosteröarna rycker även styrkorna ut vid akuta sjukvårdslarm, dvs i väntan på ambulans. Vid större händelser larmas alltid minst två stationer.

Räddningsstation Strömstad

Huvudstationen i Strömstad är belägen på Ringvägen 112 och invigdes i september 1999. Här finns administrationen för hela räddningstjänsten med samband- och ledningsfunktioner samt ambulansverksamheten.

Förutom basfunktioner som brandsläckning finns här enheter för kemdykning, höjdfordon, vattenlivräddning samt en enhet för skumsläckning och trafik olyckor

Brandstation Skee

Stationen i Skee är belägen på Skeevägen. Den är förstastation till släckområdet öster om E6:an. Stationen bemannas endast vid utryckning.

Brandstation Sydkoster och Nordkoster

Stationen på Sydkoster är belägen vid skolan och stationen på Nordkoster mitt på ön. De är ett sk räddningsvärn och består av vardera 6 frivilliga räddnings-värnsmän. Dessa har ingen inställelseplikt men ställer upp vid larm om de har möjlighet.

 

Kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Kommunen har ett handlingsprogram för räddningstjänsten, vilket anger målen för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser.

Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Räddningstjänsten
raddningstjansten@stromstad.se

Räddningschef
Christer Nilsson
0526-191 02
070-606 14 78

Ställföreträdande Räddningschef
Ida Luther Wallin
0526-191 01

Brandinspektör
Håkan Baatz
0526-191 03

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Christer Nilsson